20-29 ýaş aralygy: Näme üçin barlagdan geçmeli? Bu ýaşda saglyk üçin bolup biljek howplar.

Lukmanyň ýanyna gitmeli wagtyňyzy goýbermäň. Eger sizde hatda agyr keseller ýok bolsa hem, keseliň öňüni almak üçin öňüni alyş barlaglaryndan wagtynda geçmegiňiz wajypdyr.

Bu ýaşda saglyk üçin bolup biljek howplar:
- Gan azlyk
- Jynsy ýollary bilen geçýän ýokançlar
- Adamyň papilloma keseliniň wirusy