50 ÝAŞDAN SOŇ SAGLYK KARTASY

50 ýaşdan soňky ömür –  bu täze mümkinçilikleriň döwri. Emma bu wagt hem siz özüňize we öz saglygyňyza köp üns bermeli. Mümkin siz edil öňkiňiz ýaly gujurly dälsiňiz, emma özüňiz üçin gabat gelýän sapaklary we sportuň görnüşlerini agtarmagy dowam ediň.