Kitap okamak ýene MODA

Gün geçdigiçe hünärmenler we ekspertler häzirki döwürde kitap okamagyň täzeden moda bolýandygyny, dürli ýaş we jemgyýetçilik toparlaryndan kitap okyjylaryň sanynyň köpelýändigini   aýdýarlar.  Sebäbi entek 10-15 ýyl mundan öňräk hem, wagtyňy kitap okap geçirmek häzirki ýaly ýaýbaň däldi.

  1. Söýgüli ýazyjymyzyň täze eseri bilen ...
  2. 90-njy ýyllara garanda kitap tapmak ...
  3. Mundan başga-da, ýaşlaryň arasynda kitaplara ...
  4. Köp adamlaryň pikirlenişi hem wagtyň
  5. Iň köp kitap okaýan