Jyns gatnaşyklar arkaly geçýän keselleriniň (JGGK) öňüni almak maksady bilen ulanylýan kontrasepsiýa usullarynyň iň netijelisi haýsydyr?