Dümew — ýiti wirusly infeksiýa bolup, adamdan adama ýeňillik bilen geçýär we düýpli kynçylyklary getirip bilýär. Kimdir birleriniň bu kesel bilen kesellemek mümkinçiligi ýokary, kimdir biriniňki aşak.

Nädip bu keseliň öňüni almaly we özüňi goramaly? Jogap – dümewe garşy möwsümleýin sanjym almakdyr.