Dünýä myş-myşlardyr rowaýatlardan doly. Olaryň aglabasy bolsa, uly ýaşa gadam basyp, täze we öň düşündirilmedik hadysalara sezewar bolýan ýetginjeklerde duş gelýär. Olaryň içinde iň köp ýaýrany bolsa – aknedir (düwürtiklerdir).