Gün geçdigiçe hünärmenler we ekspertler häzirki döwürde kitap okamagyň täzeden moda bolýandygyny, dürli ýaş we jemgyýetçilik toparlaryndan kitap okyjylaryň sanynyň köpelýändigini aýdýarlar. Sebäbi entek 10-15 ýyl mundan öňräk hem, wagtyňy kitap okap geçirmek häzirki ýaly ýaýbaň däldi.