Ýetginjek döwürde ýetginjegiň kaka bolmagy gorkuzyjy we durmuşy düýpgöter üýtgediji waka. Ýetginjek-ejelerden tapawutlylykda göwrelilik we dogumdan soňky aladalar ýetginjek-kakalaryň paýyna düşmeýär.

Emma olar hem mekdepde okuwyny dowam edip, hem-de durmuşy üçin gazanç edip meňzeş kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar.