Seniň kämilleşmegiň, saglygyň we gatnaşyklaryň barada hakykatlar, testler we maslahatlar
Hepdäniň soragy
48
0
Erkekler üçin prezerwatiwler – kontrasepsiýanyň iň elýeterli görnüşi. Olar göwreliligiň öňüni almaklykda iň netijeli gor ...
Oka
Prezerwatiw: ulanyş üçin görkezme
Erkekler üçin prezerwatiwler – kontrasepsiýanyň iň elýeterli görnüşi. Olar göwreliligiň öňüni almaklykda iň netijeli gor ...
0
48
AIW we AIDS barada sen näme bilmeli?
Häzirki wagtda, ýeriň ýüzünde 47 milliondan hem köp adam AIW bilen kesellän, olardan 25 milliony - işe ukyply ýaşdaky ad ...
0
257
JÝAGI nämekä?
Bu - Jyns Ýollary Arkaly Geçýän Infeksiýalar.
0
220
Ähli makalalar
Faktlar
Testler
Maslahatlar

Ýaşlyk!

Seniň kämilleşmegiň, saglygyň we gatnaşyklaryň barada hakykatlar, testler we maslahatlar