Remezan – bu ..

Remezan – bu ruhy päklenişiň we şahsy düzgün-tertibiň aýy. Agyz beklenilýän wagty diňe gündizlerine iýip-içmek däl, eýsem, ýalan sözlemek, dawa etmek, jedelleşmek hem gadagan edilýär.

Ýatda saklaň, Remezan aýynda agyz beklemek — bu siziň kararyňyz. Bu karary siz özbaşdak we aň ýetirip kabul etmelisiňiz. Dost-ýarlaryň bekleýär ýa-da agyz beklemek ýörgünli diýip muny etmek bolmaz. Bu işe jogapkärçilikli çemeleşiň.