JÝAGI nämekä?

Bu - Jyns Ýollary Arkaly Geçýän Infeksiýalar. Olaryň käbirleri başga ýollar, mysal üçin, ganyň üsti bilen, keselli eneden çaga, beden gatnaşygy, umumy ulanylýan elsüpürgiç we daşlyk arkaly hem geçir bilýärler.

Has giňden ýaýran JÝAGI-lar - gonoreýa, hlamidioz, merezýel, trihomonoz, daşky jyns organlarynda gerpes, daşky jyns organlarynda düwürtikler, gepatit B we С, adamyň immun-defisit wirusy, adamyň papilloma wirusy.

  1. JÝAGI-ň alamatlary nähili bolýarka?
  2. JÝAGI-ň netijeleri we täsiri näme?
  3. Eger-de sende JÝAGI-ň alamatlary peýda bolan bolsa, näme etmeli?
  4. JÝAGI-ň bardygyny ýa-da ýokdugyny bilmek üçin kime ýüz tutmaly?
  5. Sen dogry hereket edersiň, eger...
  6. Ýatda sakla!