COVID-19 pandemiýasy döwründe dümewe garşy sanjym etdirmek hökmanmy?

Möwsümleýin kesellere  garşy göreşmekde dümewe garşy sanjym iň täsirli serişdeleriň biridir.

2020-nji ýylda bu has-da ähmiýetli, çünki  ýene-de bir ýokanç kesel bolan COVID-19 pandemiýasy döwründe güýçli immunitetiň bolmagy zerur.

Dümewe garşy sanjym – bu COVID-19-a garşy sanjym däl. Ýöne ol  siziň immunitetiňizi ýiti respirator keselleriniň beýleki görnüşlerinden gorar.

  1. Dümewe garşy sanjymy haçan etdirmeli?
  2. Kime sanjym etmeli?
  3. Sanjymy nirede etdirmeli?
  4. GEÇIŞ