40-49 ýaş aralygy: Näme üçin barlagdan geçmeli? Bu ýaşda saglyk üçin bolup biljek howplar.

Bu ýaşda ýüregiň işemiýa keseliniň, ýatgydaky onkologiýa hadysalaryny, süýt mäzleriniň we ýumurtgalyklaryň howply täze döremesiniň, şeýle hem endokrin we süňk ulgamlarynyň keselleriniň öňüni alyp bolýar.

Bu ýaşda saglyk üçin bolup biljek howplar:
- Ýürek-damar ulgamynyň keselleri
Ýürek-damar keselleri (ÝDK) bütin dünýäde aýallaryň ölüminiň esasy sebäbi bolup durýar
- Süýt mäzleriniň howply täze döremesi
Süýt mäzleriniň howply täze döremesi – dünýäde aýallarda ýüze çykýan howply täze döremeleriň iň giňden ýaýran görnüşidir.
- Ýumurtgalyklaryň howply täze döremesi